Share
Keď je vták živý, zje mravca.
Keď je vták mŕtvy, mravce zjedia jeho. Čas a okolnosti sa môžu zmeniť každým okamžikom.Neponižuj a neubližuj nikomu vo svojom živote.
Dnes môžeš byť mocný … ale pamätaj .Čas je mocnejší než ty.
Z jediného stromu sa môžu vyrobiť milióny zápaliek ….. ale keď príde čas, jedna zápalka stačí, aby zhorel celý strom….

Je ťažké konať veľké veci, a pritom neživiť v sebe domýšľavosť.
– sv. Anton Paduánsky


Pokud se nikdy nezeptáš, odpověď bude vždy NE.


„Kdybychom sebrali všechna naše slova, uviděli bychom vlastní portrét.“
„Víra v nesmrtelnost duše je pro každého člověka hlavním pramenem jeho morálního a intelektuálního života.“
„Hříchy bližního musíme skrývat, nikoliv je rozhlašovat.“
„Kolikrát by člověk padal, vždy má možnost vstát.“ – Kyrill Pavlov


Svatý není ten, kdo neudělal nic špatného, ale ten, kdo udělal během svého života mnoho dobrého a uvědomuje si, že to udělal Bůh, a NE on sám.
Každý může být svatý, je to naše poslání pracovat, žít tak, abychom splnili Boží plán a stali se svatými.


Nesťažuj sa, keď trpíš. Brúsi sa len kameň, ktorý je vzácny, ktorý má hodnotu. Bolí to? Vďačne sa nechaj brúsiť, pretože Boh ťa vzal do svojich rúk ako diamant… Tak sa neopracúva obyčajný obliak. – sv. Josemaría Escrivá


Jediným dôležitým bojiskom na tejto zemi je ľudská duša. Tam zvádzajú neľudský boj Boh i diabol. – F. M. Dostojevskij


Never tomu, že viac vedomostí ti pomôže vyrásť v Bohu. Prikladaj malú cenu knihám, pretože keby si vedel naozaj čítať, jediná kniha by ťa priviedla k svätosti. Človek opojený Bohom je zajatcom nekonečna a jeho väzenie je rozľahlejšie ako celý svet.
– brat Efraim


Bez modlitby, prv než by si poprosil Boha o pomoc, nikdy nepristupuj k tajomným slovám Svätého písma. Povedz si: „Pane, daj mi vidieť silu, ktorá je v nich.“ Modlitbu považuj za kľúč k odhaľovaniu pravdy, ktorá je v Písme. – Izák Sýrsky


Ježiš plače nad naším kresťanstvom, spokojným, triumfalistickým, pozostávajúcim skôr z vecí ako z ľudí, skôr z rečí ako zo života, skôr zo zvyku ako z viery, skôr z rozumnosti ako z evanjeliového bláznovstva, skôr z almužien ako z lásky. (Alessandro Pronzato)


Jestvujú iba dva spôsoby, ako prežiť svoj život. Jeden je, akoby nič nebolo zázrakom. A druhý, akoby zázrakom bolo všetko. – Albert Einstein


Gertrúda von Le Fortová: Zo všetkého, čo mi patrilo, ostalo mi len to, čo som porozdávala.

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.