Protestantský pastor poprvé na mši

Stál jsem tam inkognito, já, protestantský pastor v civilu. Nenápadně jsem se zasunul do zadní lavice katolické kaple v Milwaukee a poprvé jsem se stal svědkem mše. Přivedla mě tam zvědavost a stále jsem si nebyl jistý, jestli jde o zdravou zvědavost. Při zkoumání spisů prvních křesťanů jsem nespočetně mnohokrát narazil na výrazy jako „liturgie“, ...

Citáty otce Roberta Baleka 4. – delší texty II.

Vnútri každého strašného a zlého človeka je ako vo väzení uväznené dieťa, ktoré celý život tak veľmi túžilo po láske, pochopení, prijatí a odpustení, no dostalo iba odmietnutie, ponižovanie, neprijatie, nepochopenie, neodpustenie a preto bolo týmto zlom postupne dotlačené a uväznené v obrovských múroch sklamania, nevery v lásku a nedôvery v dobro človeka, hnevu na ...

Citáty – delší texty

Toto je naša duchovná identita: sme milovanými Božími deťmi. Vždy. Chápete teda, že neprijať sa, byť nespokojný a myslieť o sebe negatívne, značí nerozpoznať svoju najvlastnejšiu identitu: je to ako odvracať sa na inú stranu, zatiaľ čo Boh chce spočinúť svojím pohľadom na mne, je to ako chcieť zhasiť sen, ktorý On pre mňa živí. ...

Citáty otce Roberta Baleka 3

Na mnohé negatívne vety, ktoré si v živote hovoríme, má Boh kladnú odpoveď. Hovoríš: Je to pre mňa nemožné. Boh hovorí: Čo je nemožné ľudom, je možné Bohu. (pozri Lk 18,27) Hovoríš: Som príliš unavený. Boh hovorí: Pri mne nájdeš odpočinok. (Mt 11,28-30) Hovoríš: Nikto ma skutočne nemiluje. Boh hovorí: Milujem ťa. (Jn 3,16 a ...

Citáty otce Roberta Baleka 2. – delší texty

Dôstojnosť syna, dcéry samého Boha – nekonečné dedičstvo, nekonečné práva a privilégiá no i nekonečné povinnosti. Nikdy sa neponíž na úroveň padlých anjelov konajúc to, čo ponižuje tvoju dôstojnosť – dôstojnosť syna samého Boha. Konaj a správaj sa tak, aby všetci okolo cítili, že ponížiac, vysmievajúc, zradzujúc a klamajúc teba, klamú samého syna Boha – ...

Citáty otce Roberta Baleka 1.

Kristus sa na teba pozerá z očí človeka, ktorému robíš zlo… No takisto nútiš Krista cez seba konať zlo svojimi rukami, veď všetko zlo od teba vzal na seba a namiesto teba sa stal hriešnikom… Skutočná veľkosť Boha je v jeho pokornej službe všetkým k ich večnému šťastiu s Ním. Súdiť s láskou je jediný ...

Pravda o sobě

Pravda o sobě

UDĚLEJ SKOK VÍRY

„…dejte vy jim jíst!“ Matouš 14:16 Lee Brown si všimla malé dívky, která žebrala v jejím sousedství. Později ji hledala, ale v místní škole ji nemohla najít. Toho dne se Lee Brown rozhodla udělat změnu pro další děti tím, že finančně podporovala první třídu v jedné z nejméně fungujících škol ve městě a slíbila zaplatit ...

Kterak odporovat pokušení

1. Pokud žijeme na světě, nemůžeme být bez protivenství a pokušení. Proto je psáno v knize o Jobovi (7,1): „Život člověka na zemi je samé bojování proti pokušení.“ Měl by se tedy mít každý na pozoru před svým pokušením a bdít na modlitbách, aby ďábel, který nikdy nespí, ale obchází a hledá, koho by pohltil (1 Pt 5,8), ...

Citáty

Citáty
Keď je vták živý, zje mravca. Keď je vták mŕtvy, mravce zjedia jeho. Čas a okolnosti sa môžu zmeniť každým okamžikom.Neponižuj a neubližuj nikomu vo svojom živote. Dnes môžeš byť mocný … ale pamätaj .Čas je mocnejší než ty. Z jediného stromu sa môžu vyrobiť milióny zápaliek ….. ale keď príde čas, jedna zápalka stačí, ...