Protestantský pastor poprvé na mši

Share

Stál jsem tam inkognito, já, protestantský pastor v civilu. Nenápadně jsem se zasunul do zadní lavice katolické kaple v Milwaukee a poprvé jsem se stal svědkem mše. Přivedla mě tam zvědavost a stále jsem si nebyl jistý, jestli jde o zdravou zvědavost. Při zkoumání spisů prvních křesťanů jsem nespočetně mnohokrát narazil na výrazy jako „liturgie“, …

Share

Citáty otce Roberta Baleka 4. – delší texty II.

Share

Vnútri každého strašného a zlého človeka je ako vo väzení uväznené dieťa, ktoré celý život tak veľmi túžilo po láske, pochopení, prijatí a odpustení, no dostalo iba odmietnutie, ponižovanie, neprijatie, nepochopenie, neodpustenie a preto bolo týmto zlom postupne dotlačené a uväznené v obrovských múroch sklamania, nevery v lásku a nedôvery v dobro človeka, hnevu na …

Share

Citáty – delší texty

Share

Toto je naša duchovná identita: sme milovanými Božími deťmi. Vždy. Chápete teda, že neprijať sa, byť nespokojný a myslieť o sebe negatívne, značí nerozpoznať svoju najvlastnejšiu identitu: je to ako odvracať sa na inú stranu, zatiaľ čo Boh chce spočinúť svojím pohľadom na mne, je to ako chcieť zhasiť sen, ktorý On pre mňa živí. …

Share

Citáty otce Roberta Baleka 3

Share

Na mnohé negatívne vety, ktoré si v živote hovoríme, má Boh kladnú odpoveď. Hovoríš: Je to pre mňa nemožné. Boh hovorí: Čo je nemožné ľudom, je možné Bohu. (pozri Lk 18,27) Hovoríš: Som príliš unavený. Boh hovorí: Pri mne nájdeš odpočinok. (Mt 11,28-30) Hovoríš: Nikto ma skutočne nemiluje. Boh hovorí: Milujem ťa. (Jn 3,16 a …

Share

Citáty otce Roberta Baleka 2. – delší texty

Share

Dôstojnosť syna, dcéry samého Boha – nekonečné dedičstvo, nekonečné práva a privilégiá no i nekonečné povinnosti. Nikdy sa neponíž na úroveň padlých anjelov konajúc to, čo ponižuje tvoju dôstojnosť – dôstojnosť syna samého Boha. Konaj a správaj sa tak, aby všetci okolo cítili, že ponížiac, vysmievajúc, zradzujúc a klamajúc teba, klamú samého syna Boha – …

Share

Citáty otce Roberta Baleka 1.

Share

Kristus sa na teba pozerá z očí človeka, ktorému robíš zlo… No takisto nútiš Krista cez seba konať zlo svojimi rukami, veď všetko zlo od teba vzal na seba a namiesto teba sa stal hriešnikom… Skutočná veľkosť Boha je v jeho pokornej službe všetkým k ich večnému šťastiu s Ním. Súdiť s láskou je jediný …

Share

UDĚLEJ SKOK VÍRY

Share

„…dejte vy jim jíst!“ Matouš 14:16 Lee Brown si všimla malé dívky, která žebrala v jejím sousedství. Později ji hledala, ale v místní škole ji nemohla najít. Toho dne se Lee Brown rozhodla udělat změnu pro další děti tím, že finančně podporovala první třídu v jedné z nejméně fungujících škol ve městě a slíbila zaplatit …

Share

Kterak odporovat pokušení

Share

1. Pokud žijeme na světě, nemůžeme být bez protivenství a pokušení. Proto je psáno v knize o Jobovi (7,1): „Život člověka na zemi je samé bojování proti pokušení.“ Měl by se tedy mít každý na pozoru před svým pokušením a bdít na modlitbách, aby ďábel, který nikdy nespí, ale obchází a hledá, koho by pohltil (1 Pt 5,8), …

Share

Citáty

Share

Keď je vták živý, zje mravca. Keď je vták mŕtvy, mravce zjedia jeho. Čas a okolnosti sa môžu zmeniť každým okamžikom.Neponižuj a neubližuj nikomu vo svojom živote. Dnes môžeš byť mocný … ale pamätaj .Čas je mocnejší než ty. Z jediného stromu sa môžu vyrobiť milióny zápaliek ….. ale keď príde čas, jedna zápalka stačí, …

Share