Citáty otce Roberta Baleka 4. – delší texty II.

Vnútri každého strašného a zlého človeka je ako vo väzení uväznené dieťa, ktoré celý život tak veľmi túžilo po láske, pochopení, prijatí a odpustení, no dostalo iba odmietnutie, ponižovanie, neprijatie, nepochopenie, neodpustenie a preto bolo týmto zlom postupne dotlačené a uväznené v obrovských múroch sklamania, nevery v lásku a nedôvery v dobro človeka, hnevu na ...

Citáty – delší texty

Toto je naša duchovná identita: sme milovanými Božími deťmi. Vždy. Chápete teda, že neprijať sa, byť nespokojný a myslieť o sebe negatívne, značí nerozpoznať svoju najvlastnejšiu identitu: je to ako odvracať sa na inú stranu, zatiaľ čo Boh chce spočinúť svojím pohľadom na mne, je to ako chcieť zhasiť sen, ktorý On pre mňa živí. ...

Citáty otce Roberta Baleka 3

Na mnohé negatívne vety, ktoré si v živote hovoríme, má Boh kladnú odpoveď. Hovoríš: Je to pre mňa nemožné. Boh hovorí: Čo je nemožné ľudom, je možné Bohu. (pozri Lk 18,27) Hovoríš: Som príliš unavený. Boh hovorí: Pri mne nájdeš odpočinok. (Mt 11,28-30) Hovoríš: Nikto ma skutočne nemiluje. Boh hovorí: Milujem ťa. (Jn 3,16 a ...

Citáty otce Roberta Baleka 2. – delší texty

Dôstojnosť syna, dcéry samého Boha – nekonečné dedičstvo, nekonečné práva a privilégiá no i nekonečné povinnosti. Nikdy sa neponíž na úroveň padlých anjelov konajúc to, čo ponižuje tvoju dôstojnosť – dôstojnosť syna samého Boha. Konaj a správaj sa tak, aby všetci okolo cítili, že ponížiac, vysmievajúc, zradzujúc a klamajúc teba, klamú samého syna Boha – ...

Citáty otce Roberta Baleka 1.

Kristus sa na teba pozerá z očí človeka, ktorému robíš zlo… No takisto nútiš Krista cez seba konať zlo svojimi rukami, veď všetko zlo od teba vzal na seba a namiesto teba sa stal hriešnikom… Skutočná veľkosť Boha je v jeho pokornej službe všetkým k ich večnému šťastiu s Ním. Súdiť s láskou je jediný ...

Poselství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova světu, svěřené skrze služebnici Boží Josefu Menéndez

Čti a poslouchej! Tyto řádky se týkají těch, kteří pracují a trpí, kteří dychtivě hledají pořádek, pokoj a štestí, které dosud nenalezli. Zde mohou naslouchat hlasu svého společníka, který se jim stal rovným, aby se mohl podílet na jejich životě, práci, těžkostech, starostech a utrpeních. Najdou v těchto rádcích lásku, kterou hledají, aniž by se ...

O prosbě za Boží pomoc a o důvěře v návrat milosti

1. Synu, já jsem Pán, záštita v den soužení (Na 1,7). Přijď ke mně, když se octneš v nouzi. Právě to nejvíc brání nebeskému potěšení, že se pozdě uchyluješ k modlitbě. Neboť napřed, než začneš vzývat mne, vyhledáváš různé jiné útěchy a posilu ve vnějších věcech. A tak se stává, že ti všechno málo prospívá, ...

Pravda o sobě

Pravda o sobě

Citáty původní z roku 2003

Citáty původní z roku 2003
Ďábel zabíjí vlastním hříchem a tím je pýcha. Cítíš-li se nejsvětějším a začneš-li být spokojen sám se sebou, jsi často ďáblu blíž než si myslíš: jsi mu nejblíž.   Učiň vše pro své zdraví i důstojný život, ale když přijde bolest bez tvé viny, když trvá protivenství nad tvé síly, přijmi to pokorně jako Boží ...

Citáty

Citáty
Keď je vták živý, zje mravca. Keď je vták mŕtvy, mravce zjedia jeho. Čas a okolnosti sa môžu zmeniť každým okamžikom.Neponižuj a neubližuj nikomu vo svojom živote. Dnes môžeš byť mocný … ale pamätaj .Čas je mocnejší než ty. Z jediného stromu sa môžu vyrobiť milióny zápaliek ….. ale keď príde čas, jedna zápalka stačí, ...