Share

Ó, můj dobrý Pane, uvědomuji si, že selhání, soužení, ztráty a problémy jsou součástí tvého spasitelného plánu se mnou.
Proto ti za ně děkuji a chválím tě. Vroucně tě prosím, pospěš mi na pomoc, abych uměl čelit problémům, které mě znepokojují.
Ujmi se jejich, Pane a proměň je, aby přinesly uzdravení mně i mé rodině.

Ó, můj dobrý Ježíši, celou svou naději a důvěru kladu do tebe.

Sešli do mého srdce svého Ducha svatého, abych uměl ve chvílích zármutku a utrpení vzývat tvé svaté jméno. Dej mi milost, abych tě neustále chválil, protože tvá milost mi stačí.
Drž mě v blízkosti tvého drahého Srdce, abych měl sílu zpívat Boží chvály i tehdy, když na mě dolehne trápení.

Chválím tě, Ježíši, děkuji ti, Ježíši.

o. James Manjackal

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.