Citáty otce Roberta Baleka 3

Share

Na mnohé negatívne vety, ktoré si v živote hovoríme, má Boh kladnú odpoveď.

Hovoríš: Je to pre mňa nemožné.
Boh hovorí: Čo je nemožné ľudom, je možné Bohu. (pozri Lk 18,27)

Hovoríš: Som príliš unavený.
Boh hovorí: Pri mne nájdeš odpočinok. (Mt 11,28-30)

Hovoríš: Nikto ma skutočne nemiluje.
Boh hovorí: Milujem ťa. (Jn 3,16 a Jn 13,34)

Hovoríš: Nevládzem ďalej.
Boh hovorí. Moja milosť stačí aby sa prejavila tvoja sila. ( 2 kor.
12,9 a Ž 91,15)

Hovoríš: Nedokážem vyriešiť toľko vecí.
Boh hovorí: Budem viesť tvoje kroky. (Prís 3,5-6)

Hovoríš: Nezvládnem to.
Boh hovorí: Dokážeš všetko, keď ťa posilňujem. ( Flp 4,13)

Hovoríš: Som neschopný.
Boh hovorí : Ja mám moc ťa uschopniť. (2 Kor 9,8)

Hovoríš: Nemá to cenu.
Boh hovorí: Ak ma miluješ, všetko ti slúži na dobré. ( Rim 8,28)

Hovoríš: Nedokážem si odpustiť.
Boh hovorí: Odpúšťam ti. (1 Jn 1,9 a Rim 8,1)

Hovoríš: Neviem si poradiť.
Boh hovorí: Uspokojím všetky tvoje potreby. (Flp 4, 19)

Hovoríš: Bojím sa.
Boh hovorí: Nedal som ti ducha strachu. (2 Tim 1, 7)

Hovoríš: Stále som znepokojený, znechutený a sklamaný.
Boh hovorí: Zlož na mňa všetky tvoje starosti. (1 Pt 5, 7)

Hovoríš: Mám slabú vieru.
Boh hovorí: Každému som dal vieru, toľko, koľko potrebuje. (Rim 12, 3)

Hovoríš: Nie som dosť múdry.
Boh hovorí: Dávam ti múdrosť. (1 Kor 1, 30)

Hovoríš: Cítim sa sám.
Boh hovorí: Nikdy ťa nezanechám, ani neopustím. (Hebr 13,5)


Čo je pre teba najcennejšie, tomu všetko ostatné v živote obetuješ. Zriekneš sa všetkého, len aby si to najcennejšie získal.
Ak Boh = Nekonečná Pravda, Pokora, Múdrosť, Milosrdenstvo a Láska – nie je to najcennejšie pre teba, budeš schopný
zrieknuť sa Boha – Pravdy a slúžiť Lži,
zrieknuť sa Boha – Pokory a pokloniť sa Pýche,
zrieknuť sa Boha – Múdrosti a „svietiť“ Hlúposťou,
zrieknuť sa Boha – Milosrdenstva a Lásky a nemilosrdne nenávidieť, len aby si získal to, po čom celým srdcom túžiš.
Ktosi sa zriekne postupne všetkých vzťahov plných lásky a dobroty, času pre svojich blízkych i času pre Boha, len aby získal čo najviac peňazí, aby dosiahol čo najväčšiu kariéru vo svojej profesii, aby ovládol čo najviac ľudí, aby mu viac a viac ľudí tlieskalo a prevolávalo na slávu atď. Zamení to najcennejšie za odpadky, ktoré sa skôr či neskôr rozpadnú na prach…
A čo je pre teba to najcennejšie, čomu postupne všetko v svojom živote obetuješ?


Dokážeš byť neporaziteľne nebojácny a odvážny ničiaci akýkoľvek strach od zlého, ak prebývaš v bázni pred Pánom – v pozitívnom strachu –
strachu uraziť tak milujúceho ako On,
strachu povedať niečo tak hlúpe pred tak nekonečne múdrym ako On,
strachu pred svojou smiešnou malosťou oproti Jeho nekonečnej Veľkosti,
strachu pred svojou slabosťou oproti Jeho nekonečnej Sile,
strachu pred svojou úbhosťou oproti Jeho nekonečnej Kráse,
strachu pred svojou hriešnosťou oproti Jeho nekonečnej Svätosti a Nevinnosti…
Akonáhle opúšťaš tento strach pred Pánom, vchádzaš viac a viac do svojej hlúposti, malosti, slabosti, úbohosti a hriešnosti a začína ťa premkýnať viac a viac strach z tvojej neschopnosti zvládať život a nasmerovať ho ku skutočnému šťastiu a tento strach ťa privedie do ešte väčšieho a väčšieho zla, ak sa nezastavíš a neutečieš opäť do strachu pred Pánom – do obdivu jeho Múdrosti, Veľkosti, Sily, Krásy, Svätosti a Nevinnosti, do úžasu nad jeho Nekonečnou Láskou, ktorá sa pred ničím nezastaví a nakoniec aj tak ona jediná zvíťazí.


Môžeš sa rozhodnúť plakať nad tým, čo nemáš, alebo ďakovať za to, čo máš.
Môžeš sa rozhodnúť smútiť nad tým, že ťa niektorí už opustili z rôznych dôvodov, alebo radovať sa s vďakou za ten požehnaný čas, ktorý si s nimi mohol prežiť.
Môžeš sa rozhodnúť trápiť sa nad tým, že niečo nedokážeš, alebo tešiť sa z toho, čo dokážeš a rozvinúť to do väčších rozmerov.
Môžeš sa rozhodnúť v každom momente – depresie alebo vďačnosť. No pamätaj že na konci prvej cesty je sebazničenie a na konci tej druhej nekonečné šťastie a blaženosť.
Lebo najbohatší človek je ten, ktorý je vďačný za to, čo má.


 

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.