Litanie v čase sucha

Share

Litanie v čase sucha Pane, smiluj se,         Pane, smiluj se, Kriste, smiluj se,       Kriste, smiluj se, Pane, smiluj se.         Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče,            smiluj se nad námi. Bože, Synu, Vykupiteli světa, Bože, Duchu svatý, Bože, v Trojici jediný, Bože, …

Share

Novéna Panny Marie z Pompejí

Share

Moji milí, byl jsem Katkou požádán, abych připojil pár vět na úvod tohoto zvláštního poprázdninového zářijového vydání farního Zpravodaje. Rád tak činím, po všech těch předprázdninových oslavách v naší farnosti, třeba poutní slavnosti Narození sv. Jana Křtitele, pak po prázdninách plných dobrodružství. Teď se vám do rukou a do vašich domácností dostane novéna k Panně Marii z Italských Pompejí. …

Share

Citáty otce Roberta Baleka 4. – delší texty II.

Share

Vnútri každého strašného a zlého človeka je ako vo väzení uväznené dieťa, ktoré celý život tak veľmi túžilo po láske, pochopení, prijatí a odpustení, no dostalo iba odmietnutie, ponižovanie, neprijatie, nepochopenie, neodpustenie a preto bolo týmto zlom postupne dotlačené a uväznené v obrovských múroch sklamania, nevery v lásku a nedôvery v dobro človeka, hnevu na …

Share

Citáty – delší texty

Share

Toto je naša duchovná identita: sme milovanými Božími deťmi. Vždy. Chápete teda, že neprijať sa, byť nespokojný a myslieť o sebe negatívne, značí nerozpoznať svoju najvlastnejšiu identitu: je to ako odvracať sa na inú stranu, zatiaľ čo Boh chce spočinúť svojím pohľadom na mne, je to ako chcieť zhasiť sen, ktorý On pre mňa živí. …

Share

Citáty otce Roberta Baleka 3

Share

Na mnohé negatívne vety, ktoré si v živote hovoríme, má Boh kladnú odpoveď. Hovoríš: Je to pre mňa nemožné. Boh hovorí: Čo je nemožné ľudom, je možné Bohu. (pozri Lk 18,27) Hovoríš: Som príliš unavený. Boh hovorí: Pri mne nájdeš odpočinok. (Mt 11,28-30) Hovoríš: Nikto ma skutočne nemiluje. Boh hovorí: Milujem ťa. (Jn 3,16 a …

Share

Citáty otce Roberta Baleka 2. – delší texty

Share

Dôstojnosť syna, dcéry samého Boha – nekonečné dedičstvo, nekonečné práva a privilégiá no i nekonečné povinnosti. Nikdy sa neponíž na úroveň padlých anjelov konajúc to, čo ponižuje tvoju dôstojnosť – dôstojnosť syna samého Boha. Konaj a správaj sa tak, aby všetci okolo cítili, že ponížiac, vysmievajúc, zradzujúc a klamajúc teba, klamú samého syna Boha – …

Share

Citáty otce Roberta Baleka 1.

Share

Kristus sa na teba pozerá z očí človeka, ktorému robíš zlo… No takisto nútiš Krista cez seba konať zlo svojimi rukami, veď všetko zlo od teba vzal na seba a namiesto teba sa stal hriešnikom… Skutočná veľkosť Boha je v jeho pokornej službe všetkým k ich večnému šťastiu s Ním. Súdiť s láskou je jediný …

Share