Share
Ďábel zabíjí vlastním hříchem a tím je pýcha.
Cítíš-li se nejsvětějším a začneš-li být spokojen sám se sebou, jsi často ďáblu blíž než si myslíš: jsi mu nejblíž.

 

Učiň vše pro své zdraví i důstojný život,
ale když přijde bolest bez tvé viny, když trvá protivenství nad tvé síly, přijmi to pokorně jako Boží plán, jinak bys odmítl nové dílo
Boží prozřetelnosti a slitování.
Josef Hlouch – Minutěnka

 

Odmítané utrpení ničí, přijímané proměňuje.

 

Člověče přičiň se a Pán Bůh ti požehná.
Přísloví

 

Ducha můžeme právě tak, jako tělo, učinit pohyblivějším a hbitějším, oboje potřebuje cvičení.
Vauvenargues

 

Nemožnost komunikace s volem nepramení z jeho odmítání, ale z jeho nezájmu o vše, co není tráva.
Hervé Bazin – Zelený chrám

 

Cizí špatnost neomlouvá špatnost tvoji.

 

Štěstí ? Tvá radost, která nepřináší druhým bolest a žal.

 

Závist je nejstrašnější hřích – nic z toho nemá, ale chce někdy i druhého zabít. Závist je nezřízený smutek nad dobrem druhého.

 

Zbavme se průměrnosti – průměrná mzda, průměrná dojivost…Půjdu například s kolegou do kantýny, já si dám kuře a on nic. Když by se z toho udělal průměr, tak jsme se oba slušně najedli.
Beseda u kulatého stolu v televizi

 

I dobrou vůlí se může mnoho pochybit, neřídíme – li se zdravým rozumem.

 

Velikost osobnosti se měří velikostí věci, která ho rozčiluje.

 

Všeliké kvaltování toliko pro hovado dobré jest.
Jan Ámos Komenský

 

Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.

 

Se sousedy se přátel, ale plot nebourej.
Přísloví

 

Neohrazuj se plotem, ale dobrými přáteli.

 

Jsou dva druhy nespokojenosti : nespokojenost, která pracuje a ta, co lomí rukama. První dosáhne toho, co chce, druhá ztratí, co má.
Ortega y Gasset

 

Neštěstí pomáhá rozvoji ducha a plodí genialitu.

 

Je mělký potok slyšet do daleka, řeky hluboké však plynou tiše.

 

Když hlupák mlčí, je pokládán za moudrého.

 

Nic není nebezpečnějšího, než lichocení. Víš, že je to lež, a přece tomu věříš.
Přísloví

 

Kdo se nesrovnává s chlebem, nesrovnává se s lidmi. Přísloví

 

Jak se kdo chová ke své matce, tak se bude chovat ke své ženě.

 

Nevěř lidem, kteří mluví dobře o tobě a špatně o jiných.

 

Mladí, kterým se odpouští všecko, neodpouštějí nic.

 

Přísný otec vychová zdárného syna, povolná matka nestvůru.
Čínské přísloví

 

Kdo ze sebe dělá ovci, toho sežere vlk.
Čínské přísloví

 

Rytmus otupuje mysl, zahání únavu, synchronizuje bojové nadšení. Vypíná se rozum a zapínají se emoce, archaické pudové emoce.

 

První dojem neuděláš dvakrát.
Přísloví

 

Není špatné být druhý (druhému lidé víc fandí).

 

V běhu nechejte starce vzadu, ale ne jejich rady.
Německé přísloví

 

Slabý se vzteká, silného poznáš podle toho, že se usmívá.
Japonské přísloví (Bém)
Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.