Citáty otce Roberta Baleka 4. – delší texty II.

- Vnútri každého strašného a zlého človeka je ako vo väzení uväznené dieťa, ktoré celý život tak veľmi túžilo po láske, pochopení, prijatí a odpustení, no dostalo iba odmietnutie, ponižovanie, neprijatie, nepochopenie, neodpustenie a preto bolo týmto zlom postupne dotlačené a uväznené v obrovských múroch sklamania, nevery v lásku a nedôvery v dobro človeka, hnevu ...

Citáty – delší texty

- Toto je naša duchovná identita: sme milovanými Božími deťmi. Vždy. Chápete teda, že neprijať sa, byť nespokojný a myslieť o sebe negatívne, značí nerozpoznať svoju najvlastnejšiu identitu: je to ako odvracať sa na inú stranu, zatiaľ čo Boh chce spočinúť svojím pohľadom na mne, je to ako chcieť zhasiť sen, ktorý On pre mňa ...

Citáty otce Roberta Baleka 3

- Na mnohé negatívne vety, ktoré si v živote hovoríme, má Boh kladnú odpoveď. Hovoríš: Je to pre mňa nemožné. Boh hovorí: Čo je nemožné ľudom, je možné Bohu. (pozri Lk 18,27) Hovoríš: Som príliš unavený. Boh hovorí: Pri mne nájdeš odpočinok. (Mt 11,28-30) Hovoríš: Nikto ma skutočne nemiluje. Boh hovorí: Milujem ťa. (Jn 3,16 ...

Citáty otce Roberta Baleka 2. – delší texty

- Dôstojnosť syna, dcéry samého Boha – nekonečné dedičstvo, nekonečné práva a privilégiá no i nekonečné povinnosti. Nikdy sa neponíž na úroveň padlých anjelov konajúc to, čo ponižuje tvoju dôstojnosť – dôstojnosť syna samého Boha. Konaj a správaj sa tak, aby všetci okolo cítili, že ponížiac, vysmievajúc, zradzujúc a klamajúc teba, klamú samého syna Boha ...

Citáty otce Roberta Baleka 1.

- Kristus sa na teba pozerá z očí človeka, ktorému robíš zlo… No takisto nútiš Krista cez seba konať zlo svojimi rukami, veď všetko zlo od teba vzal na seba a namiesto teba sa stal hriešnikom… Skutočná veľkosť Boha je v jeho pokornej službe všetkým k ich večnému šťastiu s Ním. Súdiť s láskou je ...

Poselství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova světu, svěřené skrze služebnici Boží Josefu Menéndez

- Čti a poslouchej! Tyto řádky se týkají těch, kteří pracují a trpí, kteří dychtivě hledají pořádek, pokoj a štestí, které dosud nenalezli. Zde mohou naslouchat hlasu svého společníka, který se jim stal rovným, aby se mohl podílet na jejich životě, práci, těžkostech, starostech a utrpeních. Najdou v těchto rádcích lásku, kterou hledají, aniž by ...

Čtyři knihy o následování Krista, kniha čtvrtá – Tomáš Kempenský

- Následování Krista kniha první Následování Krista kniha druhá Následování Krista kniha třetí Následování Krista kniha čtvrtá   -

Čtyři knihy o následování Krista, kniha třetí – Tomáš Kempenský

- Následování Krista kniha první Následování Krista kniha druhá Následování Krista kniha třetí Následování Krista kniha čtvrtá   -

Čtyři knihy o následování Krista, kniha druhá – Tomáš Kempenský

Čtyři knihy o následování Krista, kniha druhá - Tomáš Kempenský
- Následování Krista kniha první Následování Krista kniha druhá Následování Krista kniha třetí Následování Krista kniha čtvrtá   -

Čtyři knihy o následování Krista, kniha první – Tomáš Kempenský

- Následování Krista kniha první Následování Krista kniha druhá Následování Krista kniha třetí Následování Krista kniha čtvrtá   -