Slávo Kefalín – Moje cesta do katolické církve

Share

Pocházím z nevěřící rodiny a tak nebyl nikdo, kdo by mi v dětství víru v Boha předal. Naopak i díky tehdejšímu režimu, jenž hlásal Marxe a Lenina, jsem pohlížel na věřící jako na chudáky, kteří by se měli probudit a vyjít z kostelních lavic. Můj názor byl posléze umocněn sametovou revolucí, jenž mě dostihla v …

Share

Markéta Všelichová o soužití s muslimy

Share

Nastal tedy čas vyjádřit se k populární problematice islámu a soužití s muslimy. 😛 🙂 Po čtyřech letech soužití s muslimy mám troufám si tvrdit k tomuhle tématu co říct. V tomhle příspěvku nechci nikoho obhajovat ani nic propagovat. Popíšu Vám pouze svoji osobní zkušenost. Pokud má někdo z Vás osobní zkušenost jinou a je …

Share

Proč se modlit novény

Share

Vždycky jsem si říkala, proč jsou novény tak účinné, i teta si dělá jednu novénu za druhou, a říkala, že to hrozně moc pomáhá, že se vždycky všechno vyřeší, i neřešitelné věci. Kdyby to bylo tak, že nám Pán Bůh pomáhá prostřednictvím andělů a pokud pro nás můžou andělé udělat cokoliv, ale jen pokud o …

Share

Jsem alkoholik ?

Share

Před 2 dny mi přišel výsledek z Genomelinku, že podle jedné vysoce spolehlivé studie https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23364009/ mám téměř stoprocentní pravděpodobnost, že budu těžký alkoholik. Nejdřív jsem to odškrtla jako nepravdivé, protože vůbec nepiju a alkohol mi nechutná. Ale docela mi to vrtalo hlavou. Shodou okolností jsme s dcerou řešily, jak je možné, že jsme po pečivu …

Share

33. POŽIVAČNOST, SMYSLNOST, PUDOVOST

Share

Basilea Schlinková – JAK SE ZMĚNIT Příručka pro vítězný boj s hříchem, 1993 Všichni dobře známe moc žádostivosti, skrytou v každém z nás. Evě se zachtělo zakázaného ovoce. David zatoužil po ženě Uriášově. Kdo by neznal nějaký ten záchvěv žádostivosti, který se najednou vynoří z hloubi srdce? Zdá se nám například, že nebudeme moci žít, …

Share

32. HAŠTEŘIVOST

Share

Basilea Schlinková – JAK SE ZMĚNIT Příručka pro vítězný boj s hříchem, 1993 V Ga 5,19-21 vypočítává apoštol Pavel hříchy, které nazývá ovocem těla, a připomíná, že kdo takové věci činí, nemůže být dědicem Božího království. Mnohé z těchto hříchů i my beze sporu za těžké hříchy pokládáme: nečistotu, necudnost, smyslnost, opilství. Ale je tu …

Share

31. POSMĚVAČSTVÍ, IRONIZOVÁNÍ

Share

Basilea Schlinková – JAK SE ZMĚNIT Příručka pro vítězný boj s hříchem, 1993 Posměch pokládáme většinou za něco nevinného, směšného, sotva bychom ho zařadili mezi hříchy. Ani nás nenapadne s takovým hříchem bojovat. Při družné zábavě, kdy si děláme z někoho legraci, navozuje právě posměch docela veselou náladu. Nic nás to nestojí a rozesmátí lidé …

Share

Přímluvná modlitba na každý den

Share

Ve jménu Pána Ježíše Krista Nejmilejší a vždy uctíváníhodný Otče, který panuješ nad všemi prostory ! Jak je to krásné, moci vyslovovat tvé jméno. Tvoje láska proniká všemi propastmi stvoření a uchvacuje naše srdce. Prosíme tě za všechny bratry a sestry na Zemi. Dej nám své světlo a svůj oheň ! Odpusť nám všem  urážky, …

Share

Litanie v čase sucha

Share

Litanie v čase sucha Pane, smiluj se,         Pane, smiluj se, Kriste, smiluj se,       Kriste, smiluj se, Pane, smiluj se.         Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče,            smiluj se nad námi. Bože, Synu, Vykupiteli světa, Bože, Duchu svatý, Bože, v Trojici jediný, Bože, …

Share

P. Jan Pražan o svátcích

Share

červen 2018 „Pán nám otevřel náruč a jeho srdce se pro nás stalo pramenem milosti a slitování.“ antifona ke chvalozpěvu P. Marie při slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova Moji milí, v nedávné době jsme slavili svátek Těla a Krve Páně. Tentokrát přímo na den, na který připadá pro zbožnější část katolické populace. Pro část laxní (volně …

Share