Citáty otce Roberta Baleka 4. – delší texty II.

- Vnútri každého strašného a zlého človeka je ako vo väzení uväznené dieťa, ktoré celý život tak veľmi túžilo po láske, pochopení, prijatí a odpustení, no dostalo iba odmietnutie, ponižovanie, neprijatie, nepochopenie, neodpustenie a preto bolo týmto zlom postupne dotlačené a uväznené v obrovských múroch sklamania, nevery v lásku a nedôvery v dobro človeka, hnevu ...

Citáty – delší texty

- Toto je naša duchovná identita: sme milovanými Božími deťmi. Vždy. Chápete teda, že neprijať sa, byť nespokojný a myslieť o sebe negatívne, značí nerozpoznať svoju najvlastnejšiu identitu: je to ako odvracať sa na inú stranu, zatiaľ čo Boh chce spočinúť svojím pohľadom na mne, je to ako chcieť zhasiť sen, ktorý On pre mňa ...

Citáty otce Roberta Baleka 3

- Na mnohé negatívne vety, ktoré si v živote hovoríme, má Boh kladnú odpoveď. Hovoríš: Je to pre mňa nemožné. Boh hovorí: Čo je nemožné ľudom, je možné Bohu. (pozri Lk 18,27) Hovoríš: Som príliš unavený. Boh hovorí: Pri mne nájdeš odpočinok. (Mt 11,28-30) Hovoríš: Nikto ma skutočne nemiluje. Boh hovorí: Milujem ťa. (Jn 3,16 ...

Citáty otce Roberta Baleka 2. – delší texty

- Dôstojnosť syna, dcéry samého Boha – nekonečné dedičstvo, nekonečné práva a privilégiá no i nekonečné povinnosti. Nikdy sa neponíž na úroveň padlých anjelov konajúc to, čo ponižuje tvoju dôstojnosť – dôstojnosť syna samého Boha. Konaj a správaj sa tak, aby všetci okolo cítili, že ponížiac, vysmievajúc, zradzujúc a klamajúc teba, klamú samého syna Boha ...

Citáty otce Roberta Baleka 1.

- Kristus sa na teba pozerá z očí človeka, ktorému robíš zlo… No takisto nútiš Krista cez seba konať zlo svojimi rukami, veď všetko zlo od teba vzal na seba a namiesto teba sa stal hriešnikom… Skutočná veľkosť Boha je v jeho pokornej službe všetkým k ich večnému šťastiu s Ním. Súdiť s láskou je ...

Kdo já jsem

Kdo já jsem
-   -

UDĚLEJ SKOK VÍRY

- „…dejte vy jim jíst!“ Matouš 14:16 Lee Brown si všimla malé dívky, která žebrala v jejím sousedství. Později ji hledala, ale v místní škole ji nemohla najít. Toho dne se Lee Brown rozhodla udělat změnu pro další děti tím, že finančně podporovala první třídu v jedné z nejméně fungujících škol ve městě a slíbila ...

Kterak odporovat pokušení

- 1. Pokud žijeme na světě, nemůžeme být bez protivenství a pokušení. Proto je psáno v knize o Jobovi (7,1): „Život člověka na zemi je samé bojování proti pokušení.“ Měl by se tedy mít každý na pozoru před svým pokušením a bdít na modlitbách, aby ďábel, který nikdy nespí, ale obchází a hledá, koho by pohltil (1 Pt ...

Citáty

Citáty
- Je ťažké konať veľké veci, a pritom neživiť v sebe domýšľavosť. – sv. Anton Paduánsky „Kdybychom sebrali všechna naše slova, uviděli bychom vlastní portrét.“ „Víra v nesmrtelnost duše je pro každého člověka hlavním pramenem jeho morálního a intelektuálního života.“ „Hříchy bližního musíme skrývat, nikoliv je rozhlašovat.“ „Kolikrát by člověk padal, vždy má možnost vstát.“ ...