Pro Anais Zigovou 17.4.2017

Pro Anais Zigovou 17.4.2017
-  Slava Bohu nasmu. Oslavujte Pana, ospevujte Jeho prepodivne skutky lebo niet zivota iba v Nom, vsetkej dobrej hojnosti je len v Nom! Ach, moj Pane! Co by si svet pocal bez Tvojej lasky a milosti? Co by si clovek pocal bez Teba? V kazdom cloveku je kusok z Teba, Tvoj zarodok. Tvoj zarodok a ...

Citáty otce Roberta Baleka 4. – delší texty II.

-  Vnútri každého strašného a zlého človeka je ako vo väzení uväznené dieťa, ktoré celý život tak veľmi túžilo po láske, pochopení, prijatí a odpustení, no dostalo iba odmietnutie, ponižovanie, neprijatie, nepochopenie, neodpustenie a preto bolo týmto zlom postupne dotlačené a uväznené v obrovských múroch sklamania, nevery v lásku a nedôvery v dobro človeka, hnevu ...

Citáty – delší texty

-  Toto je naša duchovná identita: sme milovanými Božími deťmi. Vždy. Chápete teda, že neprijať sa, byť nespokojný a myslieť o sebe negatívne, značí nerozpoznať svoju najvlastnejšiu identitu: je to ako odvracať sa na inú stranu, zatiaľ čo Boh chce spočinúť svojím pohľadom na mne, je to ako chcieť zhasiť sen, ktorý On pre mňa ...

Citáty otce Roberta Baleka 3

-  Na mnohé negatívne vety, ktoré si v živote hovoríme, má Boh kladnú odpoveď. Hovoríš: Je to pre mňa nemožné. Boh hovorí: Čo je nemožné ľudom, je možné Bohu. (pozri Lk 18,27) Hovoríš: Som príliš unavený. Boh hovorí: Pri mne nájdeš odpočinok. (Mt 11,28-30) Hovoríš: Nikto ma skutočne nemiluje. Boh hovorí: Milujem ťa. (Jn 3,16 ...

Citáty otce Roberta Baleka 2. – delší texty

-  Dôstojnosť syna, dcéry samého Boha – nekonečné dedičstvo, nekonečné práva a privilégiá no i nekonečné povinnosti. Nikdy sa neponíž na úroveň padlých anjelov konajúc to, čo ponižuje tvoju dôstojnosť – dôstojnosť syna samého Boha. Konaj a správaj sa tak, aby všetci okolo cítili, že ponížiac, vysmievajúc, zradzujúc a klamajúc teba, klamú samého syna Boha ...

Citáty otce Roberta Baleka 1.

-  Kristus sa na teba pozerá z očí človeka, ktorému robíš zlo… No takisto nútiš Krista cez seba konať zlo svojimi rukami, veď všetko zlo od teba vzal na seba a namiesto teba sa stal hriešnikom… Skutočná veľkosť Boha je v jeho pokornej službe všetkým k ich večnému šťastiu s Ním. Súdiť s láskou je ...

Poselství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova světu, svěřené skrze služebnici Boží Josefu Menéndez

-  Čti a poslouchej! Tyto řádky se týkají těch, kteří pracují a trpí, kteří dychtivě hledají pořádek, pokoj a štestí, které dosud nenalezli. Zde mohou naslouchat hlasu svého společníka, který se jim stal rovným, aby se mohl podílet na jejich životě, práci, těžkostech, starostech a utrpeních. Najdou v těchto rádcích lásku, kterou hledají, aniž by ...

O prosbě za Boží pomoc a o důvěře v návrat milosti

-   1. Synu, já jsem Pán, záštita v den soužení (Na 1,7). Přijď ke mně, když se octneš v nouzi. Právě to nejvíc brání nebeskému potěšení, že se pozdě uchyluješ k modlitbě. Neboť napřed, než začneš vzývat mne, vyhledáváš různé jiné útěchy a posilu ve vnějších věcech. A tak se stává, že ti všechno ...

Čtyři knihy o následování Krista, kniha čtvrtá – Tomáš Kempenský

-  Následování Krista kniha první Následování Krista kniha druhá Následování Krista kniha třetí Následování Krista kniha čtvrtá -

Čtyři knihy o následování Krista, kniha třetí – Tomáš Kempenský

-  Následování Krista kniha první Následování Krista kniha druhá Následování Krista kniha třetí Následování Krista kniha čtvrtá -