Kdo se ho dotkli, byli uzdraveni

Share

Kázání z 5.2.2018 TV LUX Zástup se tlačil na Pána Ježíše, ale byli i takoví věřící, kteří se dotýkali Krista nebo jen jeho oděvu a byli uzdraveni. Oni to dělali s vírou, že budou uzdraveni. My se nacházíme v lepší situaci – my se Krista nejen dotýkáme, my ho přijímáme do srdce, během mše dokonce dvakrát – při čtení Božího slova a v Eucharistii – děláme to tak mnoho let a nejsme uzdraveni ?


ještě jsem si chtěla k tomu poznamenat, že to jsme jako ten zástup, který se ho dotýkal bez víry. Kdybychom k Eucharistii přistupovali se stejnou vírou jako kdysi ti věřící, taky bychom byli uzdraveni. Ono se to píše i v Písmu

Ale je mnoho věřících, kteří přistupují k svatému přijímání s tou vírou a jsou opravdu zdraví a je na nich vidět, že jsou stále více proměňováni k obrazu Páně 18 Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně. Takový člověk onemocní jedině, že by to chtěl obětovat pro Boží království, za záchranu hříšníků, nabídnout se jako smírná oběť – tak jako to dělali svatí, nebo pokud s tím má Bůh nějaký plán pro ještě větší dobro a slávu Boží, nebo je to zkouška. Ale i přesto potom ten člověk neztrácí důstojnost, nehroutí se z toho. Takoví lidi jsou jako úplný drahokamy, může jim být třeba 80 nebo 95 let, a úplně září, mají průzračné oči, jsou jako umělecká díla, každý jim chce být nablízku, promluvit s nimi a oni si té své ceny vůbec nejsou vědomi. Určitě každý nějaké takové lidi zná.

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.