Share

Láska je životem celého Stvoření.

Tajemství zla spočívá ve ztrátě této lásky.

Milovat znamená žít ve světle.

Vnitřní slepota a nevědomost, zrovna tak jako zloba, jsou všechno následky nedostatku lásky. Bůh je láska a z něho vychází celé Stvoření.“

Zlo není v podstatě nic jiného, než nedostatek lásky.

Pro toho, kdo žije v lásce, není těžké kráčet nekonečnými cestami poznání, které vedou ke Stvořiteli. Být v jeho blízkosti je největší touhou každé stvořené bytosti. Tomu, kdo nežije v lásce a patří proto ke sféře zla, je nemožno nabýt tohoto poznání, a proto je pro něho o to těžší, ba nemožné, žít v lásce.

Bohužel je na Zemi velmi málo lásky a málo poznání. To je také důvod, proč lidé musí mnoho prodělat a vytrpět, než nastoupí svou cestu ke Stvořiteli, prameni všeho dobra.

To vše slouží tomu účelu, abychom poznali a odhalili všechen klam, nepravost, chyby, omyly a lži, které vězí ve zlu. Každý, kdo žije v temnotě, dělá všechno složitě. Jednoduchost je jedna z velkých cest světla. Proto bylo řečeno, že na to, abychom mohli dobýt Nebe, je třeba stát se takovými, jako jsou děti. Co je velké a hluboké, je vždy krajně jednoduché.

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.