UDĚLEJ SKOK VÍRY

Share

„…dejte vy jim jíst!“ Matouš 14:16
Lee Brown si všimla malé dívky, která žebrala v jejím sousedství. Později ji hledala, ale v místní škole ji nemohla najít. Toho dne se Lee Brown rozhodla udělat změnu pro další děti tím, že finančně podporovala první třídu v jedné z nejméně fungujících škol ve městě a slíbila zaplatit za jakéhokoliv studenta, který by chtěl navštěvovat vyšší odbornou školu. Brown nebyla bohatá. Byla sběračkou bavlny, ze které se stala obchodnice s realitami, vydělávala 45 tisíc dolarů ročně a vychovávala dvě děti; ale dostála svému slibu. Osobně přispívala 10 tisíci dolary každý rok ještě k tomu, že sháněla peněžité dary od jiných. Skok víry, který Lee Brown udělala, zachránil studenty, kteří by jinak skončili na ulici.
Způsobit změnu vyžaduje víru, především když nevidíš způsob, jak to udělat. Když byl David Livingstone v Africe, dostal dopis, ve kterém bylo: „Chceme vám poslat pomocníky. Už jste našel dobrou silnici do vaší oblasti?“ Livingstone odepsal: „Pokud chtějí přijet pouze tehdy, pokud je zde dobrá silnice, pak je neposílejte. Chci lidi, kteří přijedou tehdy, kdy tu žádná silnice není!“ Když byl Ježíš obklopen pěti tisíci hladových lidí, řekl svým učedníkům: „…dejte vy jim jíst!“ Vypadalo to nemožně, ale když poslechli, byli svědky zázraku. Jeden spisovatel říká: „Kristus tě povede do zdánlivě nemožných situací…nevyhýbej se jim. Právě tam poznáš Boha… Pokud se budeš pokoušet pouze o věci, o kterých víš, že jsou možné se zdroji, které máš, budeš mít zásluhu, ale Bůh v tom nebude mít žádný podíl… Dostal jsi slovo, které očekává tvůj další krok víry? Dej se do toho, ať to vypadá jakkoliv neuvěřitelně. Ty i lidé kolem tebe zažijete radost z toho, že uvidíte Boha, jak udělá zázrak.“

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.