Citáty původní z roku 2003

Share
Ďábel zabíjí vlastním hříchem a tím je pýcha.
Cítíš-li se nejsvětějším a začneš-li být spokojen sám se sebou, jsi často ďáblu blíž než si myslíš: jsi mu nejblíž.

 

Učiň vše pro své zdraví i důstojný život,
ale když přijde bolest bez tvé viny, když trvá protivenství nad tvé síly, přijmi to pokorně jako Boží plán, jinak bys odmítl nové dílo
Boží prozřetelnosti a slitování.
Josef Hlouch – Minutěnka

 

Odmítané utrpení ničí, přijímané proměňuje.

 

Člověče přičiň se a Pán Bůh ti požehná.
Přísloví

 

Ducha můžeme právě tak, jako tělo, učinit pohyblivějším a hbitějším, oboje potřebuje cvičení.
Vauvenargues

 

Nemožnost komunikace s volem nepramení z jeho odmítání, ale z jeho nezájmu o vše, co není tráva.
Hervé Bazin – Zelený chrám

 

Cizí špatnost neomlouvá špatnost tvoji.

 

Štěstí ? Tvá radost, která nepřináší druhým bolest a žal.

 

Závist je nejstrašnější hřích – nic z toho nemá, ale chce někdy i druhého zabít. Závist je nezřízený smutek nad dobrem druhého.

 

Zbavme se průměrnosti – průměrná mzda, průměrná dojivost…Půjdu například s kolegou do kantýny, já si dám kuře a on nic. Když by se z toho udělal průměr, tak jsme se oba slušně najedli.
Beseda u kulatého stolu v televizi

 

I dobrou vůlí se může mnoho pochybit, neřídíme – li se zdravým rozumem.

 

Velikost osobnosti se měří velikostí věci, která ho rozčiluje.

 

Všeliké kvaltování toliko pro hovado dobré jest.
Jan Ámos Komenský

 

Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.

 

Se sousedy se přátel, ale plot nebourej.
Přísloví

 

Neohrazuj se plotem, ale dobrými přáteli.

 

Jsou dva druhy nespokojenosti : nespokojenost, která pracuje a ta, co lomí rukama. První dosáhne toho, co chce, druhá ztratí, co má.
Ortega y Gasset

 

Neštěstí pomáhá rozvoji ducha a plodí genialitu.

 

Je mělký potok slyšet do daleka, řeky hluboké však plynou tiše.

 

Když hlupák mlčí, je pokládán za moudrého.

 

Nic není nebezpečnějšího, než lichocení. Víš, že je to lež, a přece tomu věříš.
Přísloví

 

Kdo se nesrovnává s chlebem, nesrovnává se s lidmi. Přísloví

 

Jak se kdo chová ke své matce, tak se bude chovat ke své ženě.

 

Nevěř lidem, kteří mluví dobře o tobě a špatně o jiných.

 

Mladí, kterým se odpouští všecko, neodpouštějí nic.

 

Přísný otec vychová zdárného syna, povolná matka nestvůru.
Čínské přísloví

 

Kdo ze sebe dělá ovci, toho sežere vlk.
Čínské přísloví

 

Rytmus otupuje mysl, zahání únavu, synchronizuje bojové nadšení. Vypíná se rozum a zapínají se emoce, archaické pudové emoce.

 

První dojem neuděláš dvakrát.
Přísloví

 

Není špatné být druhý (druhému lidé víc fandí).

 

V běhu nechejte starce vzadu, ale ne jejich rady.
Německé přísloví

 

Slabý se vzteká, silného poznáš podle toho, že se usmívá.
Japonské přísloví (Bém)
Share

Citáty

Share
Keď je vták živý, zje mravca.
Keď je vták mŕtvy, mravce zjedia jeho. Čas a okolnosti sa môžu zmeniť každým okamžikom.Neponižuj a neubližuj nikomu vo svojom živote.
Dnes môžeš byť mocný … ale pamätaj .Čas je mocnejší než ty.
Z jediného stromu sa môžu vyrobiť milióny zápaliek ….. ale keď príde čas, jedna zápalka stačí, aby zhorel celý strom….

Je ťažké konať veľké veci, a pritom neživiť v sebe domýšľavosť.
– sv. Anton Paduánsky


Pokud se nikdy nezeptáš, odpověď bude vždy NE.


„Kdybychom sebrali všechna naše slova, uviděli bychom vlastní portrét.“
„Víra v nesmrtelnost duše je pro každého člověka hlavním pramenem jeho morálního a intelektuálního života.“
„Hříchy bližního musíme skrývat, nikoliv je rozhlašovat.“
„Kolikrát by člověk padal, vždy má možnost vstát.“ – Kyrill Pavlov


Svatý není ten, kdo neudělal nic špatného, ale ten, kdo udělal během svého života mnoho dobrého a uvědomuje si, že to udělal Bůh, a NE on sám.
Každý může být svatý, je to naše poslání pracovat, žít tak, abychom splnili Boží plán a stali se svatými.


Nesťažuj sa, keď trpíš. Brúsi sa len kameň, ktorý je vzácny, ktorý má hodnotu. Bolí to? Vďačne sa nechaj brúsiť, pretože Boh ťa vzal do svojich rúk ako diamant… Tak sa neopracúva obyčajný obliak. – sv. Josemaría Escrivá


Jediným dôležitým bojiskom na tejto zemi je ľudská duša. Tam zvádzajú neľudský boj Boh i diabol. – F. M. Dostojevskij


Never tomu, že viac vedomostí ti pomôže vyrásť v Bohu. Prikladaj malú cenu knihám, pretože keby si vedel naozaj čítať, jediná kniha by ťa priviedla k svätosti. Človek opojený Bohom je zajatcom nekonečna a jeho väzenie je rozľahlejšie ako celý svet.
– brat Efraim


Bez modlitby, prv než by si poprosil Boha o pomoc, nikdy nepristupuj k tajomným slovám Svätého písma. Povedz si: „Pane, daj mi vidieť silu, ktorá je v nich.“ Modlitbu považuj za kľúč k odhaľovaniu pravdy, ktorá je v Písme. – Izák Sýrsky


Ježiš plače nad naším kresťanstvom, spokojným, triumfalistickým, pozostávajúcim skôr z vecí ako z ľudí, skôr z rečí ako zo života, skôr zo zvyku ako z viery, skôr z rozumnosti ako z evanjeliového bláznovstva, skôr z almužien ako z lásky. (Alessandro Pronzato)


Jestvujú iba dva spôsoby, ako prežiť svoj život. Jeden je, akoby nič nebolo zázrakom. A druhý, akoby zázrakom bolo všetko. – Albert Einstein


Gertrúda von Le Fortová: Zo všetkého, čo mi patrilo, ostalo mi len to, čo som porozdávala.

Share

Modlitba kardinála Merciera k Duchu svatému

Share

Modlitba kardinála Merciera k Duchu svatému

mechelensko – bruselský arcibiskupa (1851 – 1926)

„Ukáži vám tajemství svatosti a štěstí: každý den na pět minut ztište své myšlenky a představy, zavřete oči před všemi smyslovými věcmi a sluch před všemi hluky světa, abyste mohli vejít do svatostánku své pokřtěné duše, tohoto chrámu Ducha svatého, a tam říci:

Duchu svatý, duše mé duše, klaním se ti;
osvěcuj mne, veď mne, posiluj mne a utěšuj mne.

Říkej mi,
co mám udělat,
a přikazuj mi,
abych to dělal.

Slibuji, že se ti podřídím ve všem,
oč mne požádáš,
a že přijmu vše,
co se z tvého dovolení bude dít.

Jen mi ukazuj,
co je tvá vůle.

Budete-li to dělat, prožijete svůj život v radosti a v pokoji, i v trápeních budete mít hojnost útěchy, neboť milost vám bude dávána úměrně zkouškám, stejně jako síla je snášet, a plni zásluh budete dovedeni až k branám ráje.

Tato podřízenost Duchu svatému je tajemstvím svatosti.“

Share

Svedectvo 1

Share

Božia Láska je neuveriteľná, hmatateľná a jedinečná! Ak dovolíte, chcela by som vám napísať svoje svedectvo života, nazvime ho č.1… 🙂

Ak s úprimnosťou, dôverou a vierou malého dieťaťa očakávate Lásku Otca, dá Vám ju plným priehrštím… Niekedy ma trápili obyčajné smútky, krízy, konflikty doma, či v práci, momentálne ma milosrdný Boh vytiahol z pominuteľnosti a lipnutí na čomkoľvek tým, že som prišla o všetko…

Najprv to bolo ťažké, teraz je to každodenný boj o všetko potrebné, čo k životu treba, no už okrem Boha nie je na čom lipnúť… a je to skvelý a oslobodzujúci pocit.

Poučila som sa, že všetci sú nahraditeľní, len nie pre všetkých, niekomu môžem chýbať celý život, niekomu vôbec.

Naučila som sa z Božej milosti, že opustenosť, zavrhnutie, slabosť, prekliatie, odsúdenie, ignorácia,…sú oveľa horšie, ako smrť…

Smrť sú iba dvere a umieranie cesta… S plnou vážnosťou píšem, že v čo som kedysi neverila, je fakt. …že ak poviete, ja už nevládzem, ešte 7x toľko vládzete…nikdy by som neverila, že toto všetko prežijem a že mi Boh pri tom ponechá dar viery a ja sa jej nezrieknem., nezutekám, nevzdám sa.

Všetko vďaka Bohu a daru viery.. Chcela som vám to napísať, napísať ako moje svedectvo, že ak čokoľvek prežívate, Boh je vždy nad tým a pred vami, prípadne vás nesie na rukách, nemusíte to práve teraz cítiť…ale je to tak… Nie je to fráza, ani sladká predstava, je to realita…

a ešte na záver, najväčším umením v odpúšťaní, je odpustiť sám sebe… Prajem sebe i vám, nech sa nám to v bázni , pokore, nie falošnej skromnosti a sebaľútosti podarí reálne uskutočniť a prežiť odpustenie sebe samému, nie ospravedňovaním si hriechov, ale ponorením a pochopením v Božom milosrdenstve, že sme tvory hriešne a o svätosť musíme denne bojovať..

…dabol si denne berie na seba kožuch baránka, ale ostáva diablom… Neskutočné hlboké omyly, posúvanie hraníc v mierke hriechu, je najhorší trend dnešných dní… Boh je stále ten istý… Dobu tvoria ľudia, nie doba tvorí nás, tak čo si vytvárame, v tom i žijeme, až na prípady, kedy si nás Boh skúša, prípadne obrusuje, ako svoje diamanty…

Boh vás žehnaj! + Modlím sa za vás všetkých. +++ Mám vás rada, každý máte svoje zápasy, denné boje, ale držíte sa Boha, to je úžasné, držte sa Ho a aj mne nech sám Pán v tom pomáha… +++

Kate Jass
Share

Modlitba při problémech a nebezpečí

Share

Ó, můj dobrý Pane, uvědomuji si, že selhání, soužení, ztráty a problémy jsou součástí tvého spasitelného plánu se mnou.
Proto ti za ně děkuji a chválím tě. Vroucně tě prosím, pospěš mi na pomoc, abych uměl čelit problémům, které mě znepokojují.
Ujmi se jejich, Pane a proměň je, aby přinesly uzdravení mně i mé rodině.

Ó, můj dobrý Ježíši, celou svou naději a důvěru kladu do tebe.

Sešli do mého srdce svého Ducha svatého, abych uměl ve chvílích zármutku a utrpení vzývat tvé svaté jméno. Dej mi milost, abych tě neustále chválil, protože tvá milost mi stačí.
Drž mě v blízkosti tvého drahého Srdce, abych měl sílu zpívat Boží chvály i tehdy, když na mě dolehne trápení.

Chválím tě, Ježíši, děkuji ti, Ježíši.

o. James Manjackal

Share

Co dělat proti neúnosnému zlu ve svém životě, jak se zbavit se prokletí

Share
 1. Svěřit všechny problémy Pánu Ježíšovi a Panně Marii
 2. Minimálně jednou za měsíc ke zpovědi, a dělat si první  pátky nebo soboty
 3. Pořád za všechno děkovat, nejen za „dobré“ věci, ale úplně za všechno, co Pán Bůh dopouští v našich životech. Protože je to dobré všechno. Pán Bůh je dobrý – i pokud se na nás hněvá, tak je to z lásky. Všechno je stejně dobré. A nehledat to „něco“, proč „všechno zlé je pro něco dobré“, možná to ani za života nezjistíme, ale důležité je, že to JE dobré. Milujícím Boha všechno napomáhá k dobrému. A pokud nemáme pocit, že Pána Boha milujeme, tak se nemusíme znepokojovat. Protože láska i víra je hlavně rozhodnutí, že víme, komu jsme uvěřili, že Bůh je toho hoden. Ty pocity nám Pán Bůh dává jako dar a útěchu, a pokud nám je někdy na čas odejme, tak proto, abychom nebyli pyšní, uvědomili si svou hříšnost a ubohost a aby nám to nezevšednělo. A i z jiných důvodů, že si máme něco zasloužit například. Nic se neděje jen z jednoho důvodu. Pán Bůh je efektivní, a všechno má mnoho příčin, důvodů a důsledků v životě i v dějinách spásy.
 4. Modlit se denně několikrát růženec na úmysly panny Marie
 5. Požádat častěji někoho o modlitby, alespoň jednou za týden (napsat na různé prosby o modlitbu například do Lurd, modlit se s někým z rodiny nebo s přáteli )
 6. Udělat každý den něco, do čeho se mi vůbec nechce, něco pro druhé, na prvním místě pro ty nejbližší (manžela, děti, rodiče)
 7. Upřímně žehnat na dálku všem, i tomu, kdo mi ublížil, i lidem, kteří mi třeba jen nejsou sympatičtí nebo mě nemají rádi.
 8. Denně Korunku k Božímu milosrdenství souvisle od té o velikonocích, nevynechávat ani jeden den, ale přímo jednu za druhou, a ty dny obětovat na ten úmysl, který je uvedený — např. jak je třeba 3.den za křesťany, 4.den za pohany, 5. den za protestanty, 6. den za děti, 7. den je za nás, kteří se to modlíme atd.
 9. Pořád nějaké novény – různé, například Novénu odevzdanosti, k Panně Marii rozvazující uzly nebo ke sv. Charbelovi, k různým svatým a podobně.
 10. Alespoň jednou týdně ve všední den na mši
 11. Poslouchat Lurdy, Medjugorji, nějaké růžence a mše 
 12. Číst si Bibli, otvírat si jí náhodně každý den, abych slyšela, co mi říká
 13. Napsat si, za co se modlím – formulovat to jako modlitbu, hlavně ty celosvětové věci, jako za týrané ženy atd. a taky svoje momentální konkrétní problémy a denně večer si to přečíst.
 14. Večer před spaním (správně by to melo být v pulnoci přesně) v kleče s rozpřaženýma rukama 3x otčenáš za mír ve světě
 15. Snažit se postit ve středu a v pátek, pokud možno jen pít a zeleninu, ovoce – podle toho, co je Boží vůle od čeho se mám postit
 16. Dávat občas mše za ty problémové lidi a také jindy zase za svou živou i zemřelou rodinu
 17. K tomu samozřejmé věci, jako chodit každou neděli na mši a k sv. přijímání a snažit se žít pořád v milosti posvěcující, snažit se konat dobro a být milosrdný, pracovat poctivě, dělat si svoje povinnosti co nejlíp, důvěřovat Bohu, všechno dělat s co největší láskou

Tohle je tak pro důchodce, aby to bylo možný stihnout, jen takové tipy ( i když který důchodce se dneska modlí, když jsou všichni na FB ?). Ale každý intuitivně zjistí, co po něm Pán Bůh chce. „Dotazujte se Hospodina a budete žít. “ Ale aspoň mši v neděli, měsíční zpověď, tu korunku a několik desátků růžence, protože to je taková ochrana – bez toho má satan volné ruce a plánuje na nás něco. Nějakou dobu je falešný klid a pak najednou to udeří, když to nejmíň čekáme. Ty  denní povinné modlitby, to chápu jako ten olej, který měli družičky v lampách. Kdo se modlí, i když je klid, tak se mu to hodí potom, až to bude potřebovat.

Share

Žijeme ve lži a sebeklamu, přelstěni duchem zla ? 1.

Share

Sv. Ignatije Brjančaninova se ptali, co je to tzv. „prelesť“.  On odpověděl toto : „Prelesť je zkažení lidského bytí lží.

„Prelesť“ je stav všech lidí bez výjimky způsoben pádem našich praotců. Všichni jsme přelstěni.

Uvědomění si této skutečnosti je nejlepší ochranou před prelesti. Největší klam je považovat se za svobodného od prelesti. Všichni jsme podvedeni, všichni oklamáni, všichni se nacházíme v klamném stavu, potřebujeme osvobození pravdou. Takový je náš stav. Jeho poznání je další důvod k pláči. Pravda je Hospodin náš Ježíš Kristus (Jan 8, 32; 14, 6).“

Pramenem sebeklamu a počátkem ďábelského mámení je klamavá myšlenka

Již naši praotcové podléhali prelesti, tj. lež uznali za pravdu, a když přijali lež s tváří pravdy, nakazili se nevyléčitelně smrtelným hříchem, což dosvědčila i naše pramáti. „Had mě podvedl,“ řekla, „a jedla jsem“ (Gn 3, 13). Od té doby naše bytí nakažené jedem zla dobrovolně i nedobrovolně tíhne ke zlu, které se tváří jako dobro, a uspokojuje zkaženou vůli, zvrácený rozum a zvrácené city srdce. Dobrovolně proto, že je v nás ještě zbytek svobody zvolit si dobro nebo zlo. Nedobrovolně proto, že tento zbytek svobody nepůsobí jako plná svoboda. Působí pod neodstranitelným vlivem poškození hříchem. Takoví se rodíme. Nemůžeme nebýt takovými. A proto se všichni bez výjimky nacházíme ve stavu sebeklamu a ďábelské prelesti.

Z tohoto pohledu na stav lidí ve vztahu k dobru a zlu, na stav, který z nutnosti náleží každému člověku, vyplývá následující určení prelesti, které ji objasňuje celkem dostačujícím způsobem: prelesť je přisvojení si lži, kterou považujeme za pravdu. Prelesť působí nejprve na podobu myšlenek, když je přijata a zvrátí jejich podobu. Bezprostředně vstupuje do srdce a zvrátí jeho city. Ovládne podstatu člověka a rozléhá se do vší jeho činnosti. Otravuje samotné tělo jako nerozdělitelně spojené Tvůrcem s duší.

Stav prelesti je stav záhuby, čili věčné smrti.

Od okamžiku pádu člověka k nám získal satan nepřetržitý svobodný přístup a má na něj právo.  Jeho moci, poslušnosti vůči němu se člověk podřídil dobrovolně, odmítl podřízení se Bohu. Bůh člověka vykoupil. Vykoupenému člověku je nabídnuta svoboda být poslušný buď Bohu, nebo ďáblu. A aby se tato svoboda projevila bez donucení, je ďáblu dovoleno přistupovat k člověku. Je velmi přirozené, že ďábel vynakládá všechny síly k tomu, aby člověka udržel ve vztahu jaký byl po pádu, nebo ho dokonce uvedl do ještě většího otroctví. K tomu používá vždy jím užívaný nástroj – lež. Snaží se nás oklamat a podvést. Využívá přitom náš stav sebeoklamání. Naše vášně, tyto nezdravé sklony, uvádí do pohybu. Jejich dušehubící potřeby obléká do podoby dobra, snaží se nás přimět k uspokojování vášní.

Kdo je věrný Slovu Božímu, ten si nedovoluje takové uspokojení, poutá vášně, odráží útoky nepřítele (Jk 4,7). Bojuje pod vedením evangelia proti vlastnímu sebeklamu. Krotí vášně a tím krok za krokem také omezuje vliv padlých duchů na sebe. Krok za krokem vychází ze stavu prelesti do oblasti pravdy a svobody (Jan 8,32), v jejichž plnosti se dostavuje osvícení božskou blahodatí (nadpřirozeným působením milosti a moci Ducha Svatého).

Ten kdo je nevěrný učení Krista a následuje svou vůli a svůj rozum, podřizuje se nepříteli a ze stavu vlastního sebeoklamání se dostává do stavu ďábelské prelesti, ztrácí zbytek své svobody, vstupuje do plné podřízenosti ďáblu. Stav lidí v besovskej přeleštit bývá velmi různý v závislosti na vášni, kterou je člověk oklamán a zotročen, a v závislosti na stupni zotročení vášní. Ale všichni, kteří upadli do ďábelské prelesti, to jest přes rozvinutí vlastního sebeklamu vstoupili do obecenstva s ďáblem a do jeho otroctví, se nacházejí v prelesti, jsou chrámem a nástroji zlých duchů, oběťmi věčné smrti, života v žalářích pekla.

2. část  »»»

 

 

Share

Tajemství zla

Share

Láska je životem celého Stvoření.

Tajemství zla spočívá ve ztrátě této lásky.

Milovat znamená žít ve světle.

Vnitřní slepota a nevědomost, zrovna tak jako zloba, jsou všechno následky nedostatku lásky. Bůh je láska a z něho vychází celé Stvoření.“

Zlo není v podstatě nic jiného, než nedostatek lásky.

Pro toho, kdo žije v lásce, není těžké kráčet nekonečnými cestami poznání, které vedou ke Stvořiteli. Být v jeho blízkosti je největší touhou každé stvořené bytosti. Tomu, kdo nežije v lásce a patří proto ke sféře zla, je nemožno nabýt tohoto poznání, a proto je pro něho o to těžší, ba nemožné, žít v lásce.

Bohužel je na Zemi velmi málo lásky a málo poznání. To je také důvod, proč lidé musí mnoho prodělat a vytrpět, než nastoupí svou cestu ke Stvořiteli, prameni všeho dobra.

To vše slouží tomu účelu, abychom poznali a odhalili všechen klam, nepravost, chyby, omyly a lži, které vězí ve zlu. Každý, kdo žije v temnotě, dělá všechno složitě. Jednoduchost je jedna z velkých cest světla. Proto bylo řečeno, že na to, abychom mohli dobýt Nebe, je třeba stát se takovými, jako jsou děti. Co je velké a hluboké, je vždy krajně jednoduché.

Share

Oenothera biennis – pupalka dvouletá

Share

Slovensky: Pupalka dvojročná

Čeleď: Onagraceae – pupalkovité

POPIS:

Dvouletá, až 2 m vysoká bylina, která v prvním roce vyhání pouze přízemní listovou růžici, teprve ve druhém roce vyrůstá kvetoucí lodyha. Lodyha jednoduchá nebo nahoře větvená, vzpřímená, chlupatá, dole často červeně skvrnitá, nahoře slabě hranatá. Lodyžní listy protáhle opakvejčité, zubaté až téměř celokrajné, špičaté, chlupaté, obvykle s červenou střední žilkou, dole zúžené v řapík. Korunní lístky širší než dlouhé, žluté, češule 24 až 38 mm dlouhá, květy 2 až 3 cm v průměru, přisedlé, ale na tenké 2 až 3 cm dlouhé korunní trubce zdánlivě stopkaté, kališní lístky zelené, nazpět ohnuté, plodenství husté, plody až 37 mm dlouhé, netečkované, obsahují až 300 semen. Kvete v VI až IX.
Květy se otvírají večer okolo 18. hodiny a asi po 24 hodinách se zavírají. Květy jsou vonné zejména v noci, opylují je především noční motýli. Nejprve dozrávají prašníky, blizna je schopna oplodnění teprve k večeru dalšího dne.

STANOVIŠTĚ:

Štěrkové a stěrkopísčité náplavy břehů, pískovny, lomy, podél silnic, přístavy, rumiště, staveniště, náspy, hráze.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR původně zřejmě v povodí Labe, Vltavy, Ohře a Odry a na některých lokalitách jižních Čech a jižní Moravy, v současnosti roztroušeně až hojně od nížin do podhorských oblastí (max. asi 750 m n.m.). Původní patrně v Evropě a na Dálném východě, podle některých autorů se ale do Evropy dostala už v předhistorické době právě z Dálného východu a tudíž by tu nebyla původní. Velmi často se v literatuře objevují úvahy o tom, že do Evropy byla zavlečena v 17. století ze Severní Ameriky, tyto úvahy jsou však v poslední době považovány za mylné, neboť v Severní Americe údajně pravá pupalka dvouletá vůbec neroste.

LÉČITELSTVÍ:

Sbírá se zejména semeno (Semen oenotherae), z něhož se lisují esenciální mastné kyseliny, z nichž nejúčinnější je zejména kyselina gama-linolenová (GLA), dihomo-gama-linolenová (DGLA), linolová a olejová. Tyto sloučeniny jsou součástí fosfolipidů, které jsou stavebními jednotkami buněčných membrán, a zároveň jsou výchozími látkami pro syntézu prostaglandinů (vnitrobuněčné regulátory podílející se na imunologických a jiných funkcích).
Pupalkový olej je v posledních letech považován za velmi účinný potravní doplněk, jenž může kladně působit při řadě onemocnění jako je např. atopický ekzém nebo lupénka. Dobrého účinku pupalkového oleje bylo dosaženo i při léčbě tzv. premenstruačního syndromu (předmenstruační křeče provázené depresemi), roztroušené sklerózy (zejména brzdí rozvoj onemocnění v počátečním stádiu), preventivně se osvědčil v oblasti cévních chorob (olej snižuje hladinu cholesterolu a krevní tlak a zároveň snižuje srážlivost krve) při prevenci např. anginy pectoris, ischemie myokardu či náhlých mozkových příhod. Vzhledem k tomu, že pupalkový olej působí imunostimulačně, zvyšuje i obranyschopnost organismu a odolnost vůči stresům. Dosud neznámým mechanismem také snižuje bolesti pro revmatismu.

Zdroj :

http://botanika.wendys.cz/index.php/14-herbar-rostlin/200-oenothera-biennis-pupalka-dvouleta

Share