Litanie v čase sucha

Litanie v čase sucha Pane, smiluj se,         Pane, smiluj se, Kriste, smiluj se,       Kriste, smiluj se, Pane, smiluj se.         Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče,            smiluj se nad námi. Bože, Synu, Vykupiteli světa, Bože, Duchu svatý, Bože, v Trojici jediný, Bože, ...

Novéna Panny Marie z Pompejí 1

Moji milí, byl jsem Katkou požádán, abych připojil pár vět na úvod tohoto zvláštního poprázdninového zářijového vydání farního Zpravodaje. Rád tak činím, po všech těch předprázdninových oslavách v naší farnosti, třeba poutní slavnosti Narození sv. Jana Křtitele, pak po prázdninách plných dobrodružství. Teď se vám do rukou a do vašich domácností dostane novéna k Panně Marii z Italských Pompejí. ...

Citáty otce Roberta Baleka 4. – delší texty II.

Vnútri každého strašného a zlého človeka je ako vo väzení uväznené dieťa, ktoré celý život tak veľmi túžilo po láske, pochopení, prijatí a odpustení, no dostalo iba odmietnutie, ponižovanie, neprijatie, nepochopenie, neodpustenie a preto bolo týmto zlom postupne dotlačené a uväznené v obrovských múroch sklamania, nevery v lásku a nedôvery v dobro človeka, hnevu na ...

Citáty – delší texty

Toto je naša duchovná identita: sme milovanými Božími deťmi. Vždy. Chápete teda, že neprijať sa, byť nespokojný a myslieť o sebe negatívne, značí nerozpoznať svoju najvlastnejšiu identitu: je to ako odvracať sa na inú stranu, zatiaľ čo Boh chce spočinúť svojím pohľadom na mne, je to ako chcieť zhasiť sen, ktorý On pre mňa živí. ...

Citáty otce Roberta Baleka 3

Na mnohé negatívne vety, ktoré si v živote hovoríme, má Boh kladnú odpoveď. Hovoríš: Je to pre mňa nemožné. Boh hovorí: Čo je nemožné ľudom, je možné Bohu. (pozri Lk 18,27) Hovoríš: Som príliš unavený. Boh hovorí: Pri mne nájdeš odpočinok. (Mt 11,28-30) Hovoríš: Nikto ma skutočne nemiluje. Boh hovorí: Milujem ťa. (Jn 3,16 a ...

Citáty otce Roberta Baleka 2. – delší texty

Dôstojnosť syna, dcéry samého Boha – nekonečné dedičstvo, nekonečné práva a privilégiá no i nekonečné povinnosti. Nikdy sa neponíž na úroveň padlých anjelov konajúc to, čo ponižuje tvoju dôstojnosť – dôstojnosť syna samého Boha. Konaj a správaj sa tak, aby všetci okolo cítili, že ponížiac, vysmievajúc, zradzujúc a klamajúc teba, klamú samého syna Boha – ...

Citáty otce Roberta Baleka 1.

Kristus sa na teba pozerá z očí človeka, ktorému robíš zlo… No takisto nútiš Krista cez seba konať zlo svojimi rukami, veď všetko zlo od teba vzal na seba a namiesto teba sa stal hriešnikom… Skutočná veľkosť Boha je v jeho pokornej službe všetkým k ich večnému šťastiu s Ním. Súdiť s láskou je jediný ...

Čtyři knihy o následování Krista, kniha první – Tomáš Kempenský

Následování Krista kniha první Následování Krista kniha druhá Následování Krista kniha třetí Následování Krista kniha čtvrtá

Deníček sestry Faustyny – Faustyna Kowalská

Deníček sestry Faustyny - Faustyna Kowalská
Deníček – Boží milosrdenství v mé duši Rozpis korunky Božího milosrdenství na celý rok

POSELSTVÍ NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA SVĚTU – Josefa Ménendez – v PDF

POSELSTVÍ NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA SVĚTU - Josefa Ménendez - v PDF
poselstvi_svetu-josefa-menendezova