Citáty otce Roberta Baleka 1.

Share

Kristus sa na teba pozerá z očí človeka, ktorému robíš zlo… No takisto nútiš Krista cez seba konať zlo svojimi rukami, veď všetko zlo od teba vzal na seba a namiesto teba sa stal hriešnikom…


Skutočná veľkosť Boha je v jeho pokornej službe všetkým k ich večnému šťastiu s Ním.


Súdiť s láskou je jediný spôsob, ktorým môžeš odsúdiť kohokoľvek a cez súd ho priviesť k skutočnému šťastiu. Všetko ostatné vedie k rozrušeniu, sebazničeniu a k večnému nešťastiu Teba i odsúdeného a šťastia v tom niet ani za máčik.


Ak ti niekto závidí tvoju lásku a úctu ku Kristovi ako Judáš závidel Márii jej olej na Kristových nohách, pokračuj vo svojej láske a úcte ku Kristovi neohliadnuc sa naľavo ani napravo. Raz bude nebo celú večnosť s úctou spomínať na tvoj prejav lásky k pokornému Kráľovi kráľov a Judášova závisť bude zabudnutá naveky…


Sebaistota a viera vo svoju neomylnosť zabíja, ako zabila kňazov a farizejov v ich srdci a Ježiša cez nich. Jediné, čo dáva život, rast, dozrievanie a skutočné šťastie, je pokora – život v pravde o sebe, o Bohu, život v pravde, že len v Ňom si môžeme byť istí, lebo sa nemení, že len on sa nikdy nemýli, lebo je Nekonečná Múdrosť.


Poznať správne čokoľvek a kohokoľvek je možné iba v láske. Bez nej je všetko lož.


 

Si studňou živej vody pre iných, prepojenou so srdcom Boha, alebo žumpou prepojenou so zhnitým srdcom zlého? Kto si?


Tvoj skutočný nepriateľ nie je človek, ktorý ti ublížil, no ten, kto tohto človeka použil ako bábku, aby cez jeho slabosť oslabil tvoju dušu natoľko, aby aj teba použil ako bábku na oslabenie ďalších, aby aj ich urobil svojimi bábkami. Tak už prestaň byť bábkou v jeho rukách, vzopri sa mu celou silou, prestaň nenávidieť a začni milovať ostatné biedne bábky, koľkokoľvek zla by ti narobili, vediac, že len tak ich oslobodíš k úplnej slobode lásky. Hlavný nepriateľ sa vždy rehní, ako sa navzájom žerieme jeden druhého nazývajúc straaaašným nepriateľom.


Pros Ho o čokoľvek, no s pokorou, lebo Jeho myšlienky sú vysoko nad tvojimi myšlienkami a Jeho cesty a spôsoby ako riešiť situácie sú vysoko nad tvojimi cestami a spôsobmi.
Pros Ho o čokoľvek, no pamätaj, že On je Nekonečná Múdrosť, ktorá sa NIKDY nemýli.


Nikdy sa nevzdávaj! Veď máš po boku Neporaziteľného!


 

V dennodenných vzťahoch máš vždy možnosť rozpútať žabo-myšaciu vojnu, alebo skrotiť príšeru, ktorá ťa chce zožrať svojim zlom, aby si bol nakoniec takou istou príšerou ako ona. Stačí byť spojeným s Duchom Svätým a On už presne poradí, čo nerobiť, lebo to nemá význam a čo určite urobiť, lebo od toho závisí mnohé…


 

 

Tvoja láska je vernejšia než východ slnka, stála a nemenná v mojich neustálych zradách, tvoja láska sa nezachveje ani kúsok, obrovská a neochvejná ako nekonečné bralo z hlbín mora a moje jediné večné šťastie je v tom, že toto nikdy nič a nikto nezmení… 🙂


Je to ťažké prijať, že dokážeme niekedy urobiť poriadne koniny… ale inak to nejde, len to prijať – pokorne a s dôverou, že On vie, kto sme a čoho sme schopní v dobrom i zlom… a predsa nás miluje 🙂


Neplač toľko nad tým, čo nemáš, čo si stratil, pretože práve tým plačom a neúctou k tomu, čo ti ešte zostalo, môžeš stratiť to krásne, čo ešte stále máš… Váž si to, čo máš, a raduj sa tomu, predsa len je toho dosť, len otvor oči a teš sa každej maličkosti… Pretože aj tú môžeš stratiť


On je tu teraz – vedľa teba… Vidíš? Čaká, trpezlivo, kým sa k Nemu obrátiš a povieš jeho meno… S takou láskou akou si len schopný… Stačí ticho úprimne, veď On počuje aj najmenší šepot tvojho srdca.


Ranení Jeho láskou uzdravujeme svoje srdcia a srdcia druhých krvou Jeho srdca, vytekajúcou z jeho rán lásky k nám…


Bez lásky sa premení všetko na popol, na prázdno, a všetko sa bez nej nakoniec rozpadne, stratí… Len ak to bude presýtené láskou, pretavené jej ohňom a prežiarené jej svetlom, pretrvá to naveky.


Úprimne zo srdca povedz Bohu svoje: „Dôverujem ti celým srdcom!“ – A skoč tam kam ti srdce radí – a dôveruj, že ťa Boh zachytí a ponesie na svojich krídlach… Pre ľudí nemožné, a pre nášho Boha nie… On dokáže i to, čo sa zdá nemožné… 🙂


Niekedy hľadáme niečo úplne iné, než to, čo nám je práve teraz darované z lásky a stále míňame šťastie, ktoré je na dosah…


Neboj sa byť darom, aj keď ťa niektorí možno za celý život nepochopia a neprijmú. Buď ako tvoj Otec, ktorý daroval to najcennejšie – svojho Syna, aby si ty mohol žiť, aj keď ho mnohí doteraz nechápu a neprijímajú… Buď darom…


Je to veľká vec, byť skutočným otcom. Nezabudni. Tvoje deti ťa čakajú. Oni ťa robia otcom…


Ako sv. Ján Krstiteľ bol poslaný na svet, aby svedčil o Svetle – o skutočnom Večnom Živote, tak prajem aj ja tebe do tohto Nového roka, aby si bol aj ty tak silným svedkom Svetla – skutočného Boha – skutočnej Lásky, Pokory, Múdrosti a Milosrdenstva, aby všetci okolo uverili, že Boh – Láska žije, že sa oplatí už teraz do tohto Večného života vôjsť a prebývať v Ňom večne.


Som milované Božie dieťa, napriek tomu, že som hriešnik, napriek tomu, že som mnoho zhrešil a ešte budem hrešiť. kvôli svojej slabosti. No Kristus ma obmyl svojou krvou a urobil cez krst a každú spoveď opäť čistým nevinným, spravodlivým, akoby som nikdy nezhrešil. No to len vďaka jeho krvi, preliatej za mňa na kríži. Som Bohom milovaný natoľko, že sám sa za mňa obetoval, aby som s Ním mohol žiť čistý a svätý naveky.


V tichu noci sa zrodila Večná Láska.
Ona sa túži narodiť aj v tichu tvojej duše…
Tak sa stíš, stíš svoje rozbúrené srdce, upokoj svoju dušu! Sám Boh prichádza!


Ja a Boh sme nikým neporaziteľný pár.


Ktovie, možno práve tvoji nepriatelia budú raz tvojou záchranou…


Na otázku: „Ako sa máš?“ odpovedám: „Vynikajúco!“ Pretože akokoľvek sa cítim viem, že čokoľvek sa deje, vždy je to k môjmu dobru. Môj milujúci Boh to všetko múdro využije na moje večné šťastie…. Tak čo smútiť, keď všetko má zmysel, dokonca aj moje poklesky a pády? Môj Boh je geniálny! A Tvoj?


Konajúc, čo mi ponúka Pán, nezamýšľajúc sa nad tým, či je to práve teraz potrebné, vhodné, nutné alebo nie, nemusím vedieť, od čoho Pán ochránil človeka, ktorému cezo mňa pomohol. To nie je dôležité, – hlavne že to vie On… Veď od Neho všetko závisí – aj ja a moje šťastie, o ktoré sa postará zas cez iného človeka… Však?


Ide o to, aby sme si navzájom pomohli k dokonalosti a svätosti. Nikto z nás nie je svätý a dokonalý – aj keď sa niektorí tak tvária. Postupne ku svätosti dozrievame a to práve trpezlivosťou a milosrdenstvom jeden k druhému… 🙂 A o tom je život… Život nie je ideálny ale Boh ho postupne vedie k ideálu… 🙂 Ak chceme samozrejme… a spolupracujeme s Ním.


Ľudia nám neboli darovaní, aby sme nad nimi víťazili, ale aby sme ich porazili svojou láskou. (Veď nie je víťazstvo ako víťazstvo a porážka ako porážka, však?)


Moc, ktorú si dostal od Boha, ak sa nepodriadi Božej moci, rozruší a zničí všetko cenné, čo si takisto dostal od Boha. Len ak sa poslušne podriadi moci Boha, bude tvoja moc rozvíjajúcou dobro v srdciach všetkých tvojich podriadených, povznášajúcou k dobru večnému.


On je stále pri tebe, či sa ti to páči alebo nie, či to cítiš alebo nie, či v to veríš alebo nie… Jeho láska totiž nezávisí od teba… Jeho láska k tebe je večná, lebo On je večný a nekonečne verný… 🙂


Pane, Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou hriešnym a nad mojim rodom a nad tými, ktorí mi zle robia a osloboď ma od všetkého zla a zlých duchov, ktorí ničia môj život. Kajám sa pred tebou zo všetkých svojich hriechov a pokorne prosím o tvoje odpustenie a moje úplné uzdravenie. Amen.


Sloboda je život v pravde a služba pravde, aká by nebola. Len ten, kto žije v pravde o sebe, o druhých a o Bohu, je skutočne slobodný.
A pravda je, že jedine dobro vedie ku šťastiu, k skutočnej slobode a zlo vždy vedie k nešťastiu a k otroctvu. A čo je dobro, vie iba Boh. Pravda, pravda, pravda… A ty? Si schopný žiť úplnú pravdu o sebe, o druhých a o Bohu?


Kristova misia na tomto svete teda pozostávala v jednoduchom, no v tom najťažšom – v dôkaze lásky samého Boha. Ježiš mal na sebe ukázať, ako veľmi bezhranične, bláznivo a sebazničujúco, sebadarujúco miluje Boh každého jedného z nás.


Modlitba pre teba na každý deň ráno: „Pane Ježišu, úplne sa ti celý odovzdávam ako Mária. Ovládni ma celého a rob si cezo mňa i vo mne čo chceš aj proti mojej vôli, len ma urob nekonečne šťastným aj všetkých okolo mňa a zjednoť nás nakoniec so sebou vo večnom milovaní. Amen“


Skutočný misionár je ten, kto rozdáva plným priehrštím z toho, čo neustále dostáva ako dar od Boha nestrachujúc sa o to, či jemu čosi ostane, vediac, že Boh je nekonečne bohatý a vždy bude omnoho viac veľkodušnejší ako ktokoľvek z nás.


Načo celý život vymýšľať bycigel keď ho už niekto vymyslel? Zober si ho a choď!
Načo sa trápiť celý život s tým, ako ten život žiť, aby bol najšťastnejší, ako sa len dá, ak Boh už dávno vie, ako má tvoj najšťastnejší život vyzerať? Tak nestrácaj čas – vezmi a ži!


Rob to, čo môžeš, aj ked nemôžeš veľa, no rob to s láskou – s takou veľkou láskou ku všetkému a ku každému, akou si schopný… Tak to bude mať obrovskú hodnotu… aj ked sa ti to bude zdať smiešne a malé, bolestné či nevýhodné…


 

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.